Programy unijne

Dotacja na kapitał obrotowy dla ZPS sp. z o.o., w ramach działania 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój  2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Cel projektu

Celem jest wsparcie utrzymania działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, w dniu udzielenia pomocy znajduje się w trudnej sytuacji lub odnotował spadek obrotów o co najmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku

 

Planowane efekty

Poprawa płynności finansowej spółki i złagodzenie negatywnych skutków pandemii COVID-19.

 

Wartość projektu

Kwota dofinansowania 113193,23 PLN

 

Wkład Funduszy Europejskich. 

Kwota dofinansowania 113193,23 PLN