Wózek motorowy WM15-A/H

Specyfikacja

Wózek WM15-A/H jest samojezdnym pojazdem szynowym z zamontowanym żurawiem hydraulicznym HIAB. Pojazd jest przystosowany do prowadzenia prac na wysokości, do inspekcji mostów, wiaduktów, do przeprowadzania prac przeładunkowych.

Czytaj więcej...

Oczyszczarka tłucznia typu OT-84.00

Specyfikacja

Oczyszczarka tłucznia typu OT-84 jest samojezdną całkowicie hydrauliczną maszyną torową, przeznaczoną do czyszczenia podsypki tłuczniowej nawierzchni kolejowej. Maszyna jest przystosowana do oczyszczania pełnej warstwy podsypki tłuczniowej bez naruszania konstrukcji toru w procesie technologicznym naprawy głównej lub średniej na liniach: magistralnych, pierwszorzędnych i drugorzędnych. Oczyszczarka może współpracować z pociągiem do transportu odsiewek typu PTO-200C lub transporterami materiałów sypkich typu TMS-40, służącymi do odbioru i wywozu zanieczyszczeń z miejsca pracy maszyny.

Czytaj więcej...

Przyczepa typu PWM-15

Specyfikacja

Przyczepa typu PWM-15 jest platformą służącą do przewozu materiałów nawierzchniowych jak zanieczyszczona podsypka tłuczniowa, żwir czy piasek oraz odcinków szyn, maszyn i sprzętu używanego przez służby kolejowe. Posiada ona wywrotną na obie strony skrzynię ładunkową o nośności 15 ton, pozwalającą na sprawny i bezpieczny rozładunek materiałów. Przyczepa wózka motorowego typu PWM-15 przeznaczona jest do współpracy z wózkiem motorowym typu WM-15A

Czytaj więcej...

Wózek WM-15S.13

Specyfikacja

Wózek WM-15S.13 jest pojazdem przystosowanym do przewozu po torach o szerokości 1520 mm, 16 odcinków szyn o długości 12,5 m każda, mieszczących się w zarysie pojazdu. Zamiast szyn można przewozić inne długie elementy np. słupy trakcyjne, długie belki itp. Dodatkowo wózek posiada skrzynie ładunkowa o pojemności 5,5 metra sześciennego. Do załadunku i wyładunku przewożonych materiałów służy żuraw hydrauliczny o udźwigu 8 ton, wyposażony w różnorodny osprzęt m.in. w trawers do szyn. Napęd wózka pozwala na jego samodzielną jazdę z prędkością maksymalna 80 km/h, ciągnięcie składu o masie do 80 ton, oraz przetaczanie składów o masie do 700 ton. Kabina posiada dwa stanowiska dla operatora oraz 6 miejsc siedzących dla brygady pracowniczej.

Czytaj więcej...

Wózek WM-15S.12

Specyfikacja

Wózek WM-15S.12 jest samojezdnym pojazdem szynowym służącym do przewozu po torach o szerokości 1520 mm, materiałów i sprzętu używanego przy naprawie torów i urządzeń kolejowych. Do przewozu materiałów i części służy wychylna na obie strony skrzynia ładunkowa z otwieranymi, dzielonymi burtami bocznymi. Do za- i wyładunku służy żuraw hydrauliczny o udźwigu 8 ton, wyposażony w różnorodny osprzęt (m.in. chwytak, czerpak, kosz montażowy). Napęd wózka pozwala na jego samodzielną jazdę z prędkością maksymalną 80 km/h, ciągnięcie składu o masie do 80 ton, oraz przetaczanie składów o masie do 700 ton. Kabina wózka posiada dwa stanowiska dla operatora oraz 5 miejsc siedzących dla brygady pracowniczej.

Czytaj więcej...

Wózek WM-15A.05

Specyfikacja

Wózek WM-15A.05 jest pojazdem służącym do prowadzenia przeglądów, napraw, prac malarskich i konserwacyjnych mostów i wiaduktów kolejowych. Umożliwia je zainstalowany na wózku wysoko specjalizowany podnośnik SVABO LIFT z dwoma mechanizmami obrotu pozwalający na prowadzenie prac remontowych z kosza o udźwigu 215 kg na wysokości do 5,5 m od główki szyny i na głębokości do 7 m poniżej główki szyny. Do kosza roboczego doprowadzony jest przewód elektryczny 230 V do zasilania elektronarzędzi oraz wąż wodny do czyszczenia obiektów strumieniem cieczy myjącej o wysokim ciśnieniu i temperaturze. Układ napędowy wózka zasilany silnikiem wysokoprężnym o mocy 141 kW zblokowany z przekładnia hydrokinetyczna pozwala na samodzielną jazdę z prędkością maksymalna 90 km/h oraz na tzw. wolna jazdę 0-5 km/h sterowaną z kosza roboczego. Wózek wyposażony jest w agregat prądotwórczy 15 kVA, agregat myjący o ciśnieniu 150 bar, elastomerowe zderzaki, hamulec tarczowy oraz w przestronną, wentylowaną i ogrzewaną kabinę dla operatora i 5-osobowej brygady.

Czytaj więcej...

Wózek WM-15A.03

Specyfikacja

Wózek WM-15A.03 jest jedną z odmian wózków WM-15A, dodatkowo wyposażony w zasilany niezależnym silnikiem spalinowym, podnośnik montażowy. Podnośnik ten umożliwia wykonywanie prac monterskich i konserwatorskich przez dwóch pracowników (udźwig kosza 200 daN) na wysokościach do 11 m od główki szyny i przy zasięgu do 4,5 m od osi toru. Wózek z podnośnikiem zachowuje wszystkie swoje parametry trakcyjne w zakresie prędkości maksymalnej, siły uciągu, nośności skrzyni ładunkowej itp.

Czytaj więcej...

Zgarniarka ZTU-300

Specyfikacja

Zgarniarka ZTU-300 jest maszyną samojezdną przeznaczoną do prowadzenia prac przy budowie i remontach szlaków kolejowych. Przy jej pomocy można m.in. kształtować pryzmę tłuczniową, wygarniać tłuczeń z toru na pobocze, przemieszczać tłuczeń z jednej strony na drugą itp. Napęd zgarniarki zasilany silnikiem wysokoprężnym o mocy 160 kW współpracującym ze sterowaną elektrohydraulicznie czterobiegową skrzynią biegów, pozwala na samodzielną jazdą z prędkością 80 km/h, natomiast napęd hydrauliczny - na jazdę roboczą z prędkością 1-10 km/h. Do roboczych zespołów konstrukcyjnych maszyny należą: pług centralny, pługi boczne, urządzenie zbierające z obrotową szczotką, dwa poprzeczne przenośniki, przenośnik stromonośny oraz zasobnik tłucznia. Sterowanie jazdą oraz ruchami organów roboczych odbywa się z przestronnej, wentylowanej i ogrzewanej kabiny.

Czytaj więcej...

Zgarniarki ZT-250 BM

Specyfikacja

Zgarniarka ZT-250 BM jest maszyną samojezdną przeznaczoną do nagarniania tłucznia z poboczy do osi toru i równomiernego jej rozprowadzenia, kształtowania i profilowania pryzmy tłuczniowej oraz zbierania nadmiaru tłucznia z podkładów i przemieszczania go na pobocze. Do napędu zgarniarki służy silnik wysokoprezny o mocy 147 kW pozwalający na samodzielną jazdę z prędkością 80 km/h oraz na jazdę roboczą z prędkością 15 km/h. Do roboczych zespołów konstrukcyjnych zgarniarki należą: pługi czołowe, pługi boczne oraz urządzenia zbierające z obrotową szczotką i dwoma poprzecznymi przenośnikami. Sterowanie jazdą maszyny oraz ruchami pługów i urządzeniem zabierającym odbywa się z przestronnej, wentylowanej i ogrzewanej kabiny.

Czytaj więcej...

Profilarka ław torowiska PŁT-500A

Specyfikacja

Jest maszyną przeznaczoną do obniżania ław torowiska po oczyszczeniu tłucznia w celu ułatwienia odpływu wód opadowych. Maksymalna głębokość ścinania 1000 mm od główki szyny, max szerokość ścinania 1500 mm, maksymalny zasięg od osi toru 2900 mm. Obsługa 2 operatorów. Maszyna samojezdna.

Czytaj więcej...

Oczyszczarka stacjonarna OS-1

Specyfikacja

Oczyszczarka stacjonarna OS-1 jest niesamojezdną maszyną torową przeznaczoną do stacjonarnego oczyszczenia podsypki tłuczniowej wybranej uprzednio z nawierzchni torowej. Jest ona przystosowana do odbioru zanieczyszczonego tłucznia z ładowarki o szerokości łyżki do 3,5 m na wysokość minimalną 3,3 m. Posiada także bezstopniową regulację przyjętego urobku na przenośnik taśmowy o szerokości taśmy 1 m, przekazujący go dalej na sita przesiewacza wstrząsowego. Po oczyszczeniu tłuczeń odrzucany jest poprzez zsyp i przenośnik taśmowy, a odsiewki poprzez drugi przenośnik - na pryzmę lub środki transportowe. Oczyszczarka przystosowana jest do zasilania z sieci energetycznej lub zespołu prądotwórczego o mocy 60 kW, zapewniając wydajność ok. 400 m3/h.

Czytaj więcej...

Oczyszczarka tłucznia OT-400

Specyfikacja

Maszyna przeznaczona do czyszczenia podsypki tłuczniowej na torach szlakowych i stacyjnych stosowana w procesach średnich i kapitalnych napraw torów. Szerokość czyszczenia 4150 mm, max głębokość czyszczenia 500 mm od spodu podkładu. Maksymalna wydajność oczyszczania toru do 400 m3/h. Obsługa 3 operatorów. Maszyna samojezdna.

Czytaj więcej...

Oczyszczarka tłucznia OT-800.01

Specyfikacja

Maszyna przeznaczona do czyszczenia podsypki na torach szlakowych i stacyjnych. Stosowana w średnich i kapitalnych remontach nawierzchni torowej. Maksymalna glebokość oczyszczania 500 mm od podkładu. Maksymalna wydajność czyszczenia 620 m3/h. Maszyna posiada mechanizm podnoszenia i nasuwania toru, zasobnik na tłuczeń oraz system wprowadzania czystego tłucznia pozwalający na uzyskanie obniżenia toru o 150 do 200 mm oraz system pomiarowy dla utrzymania parametrów położenia belki podtorowej. Obsługa 4 osoby. Maszyna samojezdna.

Czytaj więcej...

Transporter materiałów sypkich TMS-40.01

Specyfikacja

Jest przeznaczony do przewozu i rozładunku na pobocze toru lub inne środki transportu tłucznia, piasku, żwiru a przede wszystkim odsiewek i ziemi odbieranych z innych maszyn. Ładowność 70 t (40 metrów sześciennych), prędkość przesuwu podłogi do 0,5 m/s, prędkość taśmy przenośnika obrotowego 1 m/s, zasięg wysypu 6,5 m od osi toru, prędkość transportowa 80 km/h. Obsługa 1 operator. Napęd indywidualny z silnika spalinowego. Możliwość zestawienia w pociąg o dowolnej długości.

Czytaj więcej...