Historia firmy

Budowę Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Stargardzie z inicjatywy Berlińsko - Szczecińskiego Towarzystwa Drogi Żelaznej rozpoczęto w 1856r. i zakończono w 1859r.

Po dziesięcioletniej działalności wydajność zakładów i wzrastające zapotrzebowanie doprowadziło do rozbudowy lokomotywowni.

 

 

 

Z czasem przedsiębiorstwo powiększało się, by w pierwszym dziesięcioleciu XX wieku być drugim co do wielkości zakładem przemysłowym w prowincji pomorskiej.

Od 1945 roku zakłady rozpoczęły działalność jako polskie przedsiębiorstwo. W latach 1956-1971 nastąpił rozkwit zakładu. Dynamiczny wzrost potrzeb kolei na maszyny i urządzenia, prowadził do dużych inwestycji, które uplasowały zakład wśród najnowocześniejszych zakładów w kraju.

 

 

 

Do 31 lipca 1991 roku było to przedsiębiorstwo Polskich Kolei Państwowych. Po wyłączeniu ze struktur PKP, ZNTK stały się przedsiębiorstwem samodzielnym, a następnie Jednoosobową Spółką Skarbu Państwa, której akcje zostały wniesione do Narodowych Funduszy Inwestycyjnych. W wyniku restrukturyzacji zakładu w kwietniu 2000 roku powstała Fabryka Pojazdów Szynowych. Od 10 września 2003 roku rozpoczęła działalność na terenie upadłego przedsiębiorstwa FPS spółka MTR z Warszawy, która od 15 września 2005 roku została właścicielem zakładu. Od 12.04 2006 roku, spółka MTR zmieniła nazwę na ZPS Sp. z o.o. Pozostałe dane identyfikacyjne firmy nie zostały zmienione.